Phapthoai.net
PhapThoai.net

Kinh Tương Ưng Bộ

Tác Giả: Samyutta Nikaya

Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikàya) là bộ kinh thứ ba trong kinh tạng Pàli (Trường bộ, Trung bộ, Tương Ưng bộ, Tăng Chi bộ, và Tiểu bộ). Bộ kinh là một tập hợp các bài kinh dài ngắn không đều, nhưng đa số là các bài kinh ngắn

Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikàya) là bộ kinh thứ ba trong kinh tạng Pàli (Trường bộ, Trung bộ, Tương Ưng bộ, Tăng Chi bộ, và Tiểu bộ). Bộ kinh là một tập hợp các bài kinh dài ngắn không đều, nhưng đa số là các bài kinh ngắn, được sắp xếp và kết nhóm theo từng loại chủ đề, gọi là Tương Ưng (Samyutta). Có tất cả là 56 Tương Ưng được bố trí vào 5 tập, gọi là 5 Thiên (Vagga):


1. Thiên Có Kệ (Sagàthàvagga Samyuttapàli): 11 Tương Ưng

2. Thiên Nhân Duyên (Nidànavagga Samyuttapàli): 10 Tương Ưng

3. Thiên Uẩn (Khandavagga Samyuttapàli): 13 Tương Ưng

4. Thiên Sáu Xứ (Salàyatanavagga Samyuttapàli) : 10 Tương Ưng

5. Thiên Ðại Phẩm (Mahàvagga Samyuttapàli): 12 Tương Ưng


Bộ kinh đã được Hòa thượng Thích Minh Châu dịch sang Việt ngữ và Thiền viện Vạn Hạnh phát hành trong đầu thập niên 1980. Sau đó, trong chương trình phiên dịch và ấn hành Ðại tạng kinh Việt Nam, bộ kinh được tái bản năm 1993 và có số thứ tự từ 12 đến 16.


Trong hệ A-hàm của Hán tạng, bộ kinh tương ứng là Tạp A-hàm, đã được Hòa thượng Thích Thiện Siêu và Hòa thượng Thích Thanh Từ dịch và ấn hành năm 1993-1995, Ðại tạng kinh Việt Nam số 17 đến 20.

Bình Anson Tháng 11-2000


Trang phục
Sắm lễ
Văn khấn
Kinh Phật
Đi lễ
Thiền
Ăn chay
Đạo sống
Phật Pháp

Bình luận

(0)
Loading...

Sắp xếp:

Chưa có bình luận, bạn có thể đóng góp nhé.phapthoai.net

Pháp Thoại là những lời dạy, là nguồn ánh sáng soi đường cho những người đang đi tìm chân lý, giải thoát, giúp chúng ta hiểu rõ bản thân, cuộc sống, và thế giới xung quanh để sống an vui, hạnh phúc, và đạt được giác ngộ.

© 2024. by JMaster.io